Nyanlæg

Har du fået bygget hus eller har du overtaget et hus med en gammel, tilgroet have?

Ved nybyggeri har der ofte kørt meget tunge maskiner rundt på grunden og trykket jorden godt og grundigt sammen. Er der ydermere tale om lerjord, vil jorden være meget hård og klippeagtig.

Det er derfor vigtigt at lave et godt og solidt forarbejde med grubning af jorden inden den egentlige græssåning. Det vil også af hensyn til de andre planter, der skal plantes, være godt at få løsnet jorden. Inden bestilling af græsfrø skal jordtypen bestemmes, og græsarealets funktion skal være kendt, så den mest egnede frøsort vælges. Når jorden er klargjort efter en grundig planering og finplanering, kan såningen påbegyndes.

 

Hvornår skal man så græs?

Sensommeren, august og september, er er ideelle måneder for græssåning. Jorden er stadig varm, og der er god sandsynlighed for nedbør til at væde græsset. Vi kan dog så græsset så længe gennemsnitstemperaturen er mindst 7 grader. April og maj måned egner sig mindre godt til græssåning, da der er stor risiko for tørre perioder i de efterfølgende måneder. Hvis såning af græs finder sted i foråret, kan det blive nødvendigt at vande græsset for, at det kan overleve.


Vi foretager anlæg af haver til attraktive priser, opgaverne kan omfatte:

  • Fjernelse af eksisterende planter og vækster, herunder også træfældning
  • Stubfræsning
  • Fræsning
  • Anlæg af græsplæne
  • Plantning af hæk
  • Fliser