Fejning af arealer

Efter en sæson med snerydning og saltning, kan der i forårsmånederne stadig være rester tilbage af salt eller grus på arealerne, som ønskes fjernet. I efteråret vil det typisk være nedfaldne blade fra træer, som skal fejes eller suges op. Skrillinge Service tilbyder både maskinfejning og almindelige kostefejning af:

  • Store p-pladser
  • Fortove
  • Gårdarealer
  • Små p-pladser
  • Stier
  • Små snævre veje