Fejning af arealer

Efter en sæson med snerydning og saltning, kan der i forårs månederne stadig være rester tilbage af salt eller grus. I efteråret vil det typisk være bladene fra træerne der er faldet ned på jorden som skal fejes eller suges op. Skrillinge Service tilbyder både maskinfejning og almindelige kostefejning af:IMG_0002

  • Store p-pladser
  • Fortove
  • Gårdarealer
  • Små p-pladser
  • Stier
  • Små snævre veje

 

 

 20160109_144926

 

 

 

Fejning kan foregå enten med fejekost eller maskine alt efter arealernes beskaffenhed og størrelse. Frekvensen kan fastlægges helt individuelt efter kundens ønsker.