Græssåning

Skrillinge Service har de maskiner, der skal til, for at udføre arbejdet omkring anlægning af græsplæner.

Nyanlagt græsplæne

Det er vigtigt at lave en godt og solidt forarbejde med jorden herunder grubning inden den egentlige græssåning. Ved fx. nybyggeri har der ofte kørt meget tunge maskiner rundt på grunden og trykket jorden godt og grundigt sammen. Er der tale om  lerjord, vil jorden være meget hård og klippeartig. Det vil også af hensyn til de andre planter, der skal plantes, være godt at få løsnet jorden igen. Inden bestilling af græsfrø skal jordtypen bestemmes, og græsarealets funktion skal være kendt. Når jorden er klargjort efter en grundig planering og finplanering, kan såningen påbegyndes.

Sensommeren er ideel for græssåning

Reetableret græsarealAugust og september måned er ideelle måneder for græssåning. Jorden er stadig varm, og der er god sandsynlighed for nedbør til at væde græsset. Vi kan dog så græsset ved temperaturer helt ned til 7 grader. April og maj måned egner sig mindre godt til græssåning, da der er stor risiko for tørre perioder i de efterfølgende måneder. Hvis såning af græs finder sted i foråret, kan det blive nødvendigt at vande græsset for, at det kan overleve.